over ons

Welkom op SpanjeMarktplaats.nl
SpanjeMarktplaats.nl en het SpanjeForum.nl biedt sinds 2006 bedrijven en consument toegang tot een interessante niche groep in Spanje van ca. 220.000 Nederlands en Vlaamse residenten, 2e huis bezitters en forensen. 45% van onze bezoekers kijken en handelen mee vanuit Nederland en Vlaanderen op SpanjeMarktplaats. Adverteren via onze Nederlandstalige marktplaats in Spanje, levert u gegarandeerd geïnteresseerde kopers en/of nieuwe klanten op.

SpanjeForum.nl
De eerste stappen naar een emigratie beginnen op het SpanjeForum.nl (sinds 2002) en is met 120.000 volgers en 7.400 leden het langst bestaande informatieve platform en vraagbraak voor alle Nederlanders en Vlamingen die in Spanje verblijven, of geïnteresseerd zijn. Het SpanjeForum dient als ontmoetingsplaats voor alle Nederlanders en Vlamingen die in Spanje verblijven of geïnteresseerd zijn. Website: spanjeforum.nl
   
Meer over adverteren en onze tarieven leest u hier.


Sinds 2006 zijn we online actief in nichemarkten in Spanje.
SPAINMARKETPLACE 2017, S.L.


Urb. La Reserva de Alcuzcuz
29679 Benahavís (Málaga) SPAIN
NIF:ESB93609725
  
Zie onze voorwaarden
Neem contact met ons op. Support.
© Spanjemarktplaats 2020