Veilig handelen. Privacy

Doe Online niets wat u in het dagelijks leven ook niet zou doen!
Het merendeel van de (ver)kopers en kopers op SpanjeMarktplaats heeft goede bedoelingen en is betrouwbaar. Verkopers versturen producten zoals afgesproken en betalen netjes op tijd. Helaas is er ´´net als in de echte wereld´´ ook een kleine groep mensen die misbruik maakt van het vertrouwen van anderen. Met de tips op deze Veilig handelen pagina verkleint u de kans op een eventuele teleurstelling. We streven naar een veilige en eerlijke marktplaats voor onze kopers en verkopers. Om dit te ondersteunen, hebben we regels en beleid opgesteld voor kopers en verkopers, de acties die we ondernemen om u veilig te houden en hoe we u beschermen als er iets misgaat.
     


Is als advertentie platform faciliterend.
Kopers en verkopers vinden elkaar via de website, maar de afspraken worden onderling, tussen u en verkoper gemaakt. SpanjeMarktplaats zelf speelt geen rol in de totstandkoming van de (ver)koop en de onderling gemaakte afspraken. U bepaalt dan ook zelf met wie en hoe u de (ver)koop tot stand brengt.

Uw privacy is belangrijk voor ons, dus we willen u laten weten dat wij onze privacyverklaring hebben bijgewerkt.
Hoe gaan wij om met uw gegevens?
Voor sommige advertenties, promoties of producten zoals een webshop aanmaken betaald u een fee. De betaling hiervan wordt afgehandeld door externe partijen, PayPal of STRIPE (iDeal). De betaalgegevens die u invoert bij deze merchants, worden op geen enkele wijze bewaard op SpanjeMarktplaats en/of in ons systeem.

Op SpanjeMarktplaats laat u een e-mail adres, woonplaats, postcode en in sommige gevallen een telefoon nr. achter. Deze gegevens zijn nodig voor het hebben van een account en uw locatie (alleen woonplaats) waar vandaan u uw iets te koop of bijv. een dienstverlening aanbied. SpanjeMarktplaats zal deze gegevens nooit verstrekken aan derde partijen, behalve  wanneer hiervoor een technische noodzaak is.  Zoals te voldoen aan een verzoek van opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader van het tegengaan van misbruik van de Website, diensten en of goederen. In laatstgenoemd geval kunnen ook gegevens omtrent IP adressen beschikbaar worden gesteld.


Veilig betalen. Uw betaal gegevens worden niet bewaard.
In geval van betaald adverteren, u rekent af via een externe merchant PayPal of STRIPE/iDEAL. Op SpanjeMarktplaats worden uw betaalgegevens niet bewaard, dat is wel zo veilig!

Zelf uw gegevens verwijderen van SpanjeMarktplaats.
Adverteerder(ster) kan ter aller tijde zelf zijn of haar gegevens, advertentie verwijderen van SpanjeMarktplaats door in te loggen in zijn of haar account en te kiezen voor de optie account verwijderen. Hiermee worden al uw gegevens definitief verwijderd uit SpanjeMarktplaats. Deze aktie is achteraf niet meer terug te draaien. Indien u opnieuw een advertentie wil plaatsen zult u opnieuw een account moeten aanmaken.

Het is niet toegestaan om gratis te adverteren met
Advertentie websites. Websites voor gratis publiciteit of publiciteit om inkomsten mee te genereren.
SpanjeMarktplaats accepteert geen advertenties zonder naam en telefoon nr. welke een dienstverlening betreffen.
Deze advertenties worden verwijderd.

10 Tips voor veilig handelen op SpanjeMarktplaats
Onderstaande adviezen kunnen er toe bijdragen dat uw transacties niet alleen geslaagd zijn, maar ook veilig verlopen.

 1. Weet met wie u zaken doet. Google de gebruiker, check de gegevens en bekijk meerdere advertenties.
 2. Laat uw gezonde verstand spreken: als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.
       

  Internetoplichting

 3. Check bij Meldpunt Internetoplichting of er meldingen over de verkoper bekend zijn bij de Politie.
 4. Doet u voor het eerst zaken met een verkoper? Dan is het wenselijk enige voorzichtigheid te betrachten.
 5. Vraag de contactgegevens van de verkoper en neem telefonisch contact met hem of haar op.
 6. Vraag zoveel mogelijk naar een vast telefoon nummer van de verkoper om een adres te kunnen verifiëren.
 7. Stel de verkoper vragen als er onduidelijkheden zijn.
 8. Ga niet door met de transactie als u geen of onduidelijke informatie krijgt.
 9. Win vooraf zoveel mogelijk informatie in over het object en over de verkoper.
 10. Weet met wie u zaken doet. Heeft u vaker zaken gedaan met een bepaalde verkoper?

SPAM!!! Wees alert voor berichten met deze tekst (voorbeeld);
Hello, I am Parker Ward from the United State Of America. I Want to invest in your country. all I want is an honest and reliable person who can be my partner. please email me on parkerward040@gmail.com for more details. Best Regards Parker Ward. Beantwoord dit soort e-mails niet, en markeer dit als SPAM!!


Bescherm uzelf.
Als u twijfelt over wie contact met u zoekt, zoek dan op internet naar de namen, contactgegevens of exacte bewoordingen van de brief/e-mail om te controleren of er verwijzingen zijn naar oplichting - veel oplichting kan op deze manier worden geïdentificeerd. Denk eraan dat er geen "get-rich-quick schemes" bestaan: als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat waarschijnlijk ook.


Voorzichtig met het doorgeven van uw bankgegevens.
Maak niet zo maar geld over aan een verkoper. Geef ook geen bank rekening nummer op waarop een verkoper geld kan storten zonder deze koper eerst voldoende te hebben geverifieerd.

Wees extra alert bij kopers en verkopers uit het buitenland die gebruik maken van (anonieme) betaalmethoden als:
Western Union or MoneyGram.

Meer lezen over internet oplichterij kan hier.

Pas op voor:

• Een veel te lage prijs
Oplichters bieden vaak dure producten aan voor een veel te lage prijs. Als de prijs te mooi is om waar te zijn, dan is de prijs dat ook.

• Dure producten en gadgetsAls een adverteerder dure producten of gadgets aanbiedt zoals: Smartphones of Tablets (bijv. iPhones, iPads, Samsungs, Nokia's, ), plasma of LCD-tv's en laptops, wees extra voorzichtig. Vraag om een factuur, of er nog garantie is op het product, waar en wanneer gekocht of hoe verkregen.

• Grote aantallen
Wanneer de adverteerder bovenstaande producten in grote aantallen tegelijkertijd aanbiedt, kan dit wijzen op een oplichter of het gaat om gestolen goederen.

Te veel geld betalen
Oplichters zijn bijvoorbeeld uit op je artikel en op je geld. Zogenaamd per ongeluk maken ze teveel geld over, waarbij ze u achteraf vragen het verschil terug te storten. Het bedrag dat zij op uw rekening storten, is gestort met een ongedekte cheque. De bank haalt het volledige bedrag na circa twee weken weer van uw bank.

Een voorbeeld:
U biedt een auto aan voor 7.000 euro. De koper stort zogenaamd per ongeluk 10.000 euro op je bank. U levert vervolgens de auto en stort de teveel betaalde 3.000 euro terug op zijn rekening. Het volledige bedrag wordt door de bank na twee weken van uw rekening gehaald. Uiteindelijk bent u de auto kwijt en het door u teruggestorte bedrag. Deze oplichters schrijven hun e-mails voornamelijk in het Engels.

Vraag de contactgegevens van de verkoper en neem telefonisch contact met hem of haar op.  Verifieer de verkoper voldoende.
Ga niet door met de transactie als u geen, of onduidelijke informatie krijgt.

     

Wikipedia: Lees meer over Internet oplichting op Wikipedia: >  wiki/Nigeriaanse_oplichting

              

Digibewust website van de Nederlandse overheid. > alles over Veilig op het internet


Wees extra alert met:
• Te hoog bieden
De laatste trend is dat er door oplichters op advertenties hoger dan de vraagprijs wordt geboden. Oplichters hopen hiermee de adverteerder over te halen het artikel aan hun te verkopen. Vervolgens proberen ze u op te lichten.
• Gelijk oversteken
Gelijk oversteken is natuurlijk de eerlijkste manier van zaken doen. U weet wat u krijgt en de adverteerder heeft direct het geld in handen.
• Locatie
Spreek af op een voor u vertrouwde locatie. Eenmaal op de locatie aangekomen, dient u niet meer te wisselen van locatie.
• Cash geld
Neem nooit het volledige bedrag mee als het om grote geldbedragen gaat. Pin het resterende bedrag wanneer u het product in handen heeft.
Niet toegestaan is het plaatsen van:
• Drugs
Het is verboden om harddrugs en softdrugs te verhandelen.
• Gestolen goederen
Spanjemarktplaats.nl tolereert geen heling op haar site.
• Illegale software
Gekopieerde software waarvoor geen licentie is verkregen.
Pornografie
Het is verboden kinderpornografie, beestenpornografie, etc te verkopen.
Inheemse en beschermde diersoorten
Kijk op de flora- en faunawet wat er onder beschermde en inheemse diersoorten valt.
Leuk zijn
Gebruik Spanjemarktplaats.nl niet om een grap uit te halen of iemand lastig te vallen.
Medicijnen
Het is niet toegestaan om medicijnen te verkopen waar een doktersrecept voor nodig is.
Nep merkkleding
Het is niet toegestaan imitatie merkkleding te verkopen.
Ombouw
Een advertentie die is gericht op het aanbieden van het ombouwen van spelcomputers.
Wapens
Kijk in het wapenregelement welke wapens onder verboden wapens vallen.


Verboden te plaatsen:
• Beledigend, discriminerend, gewelddadig of offensief gedrag.
• Illegale Bootleg CD's en DVD's.
• Gokwaren, zoals loten/online goksites.
• Honden die voldoen aan de karakteristieken van de bijlage van de regeling agressieve dieren en geen FCI stamboom hebben.
• Kinderporno en prostitutie.
• Legitimatiebewijzen ID's, licenties van de overheid.
• Objecten die te maken hebben met transportveiligheid.
• Politiepenningen of uitrusting van de politie of andere wetshandhavers.
• Lichaamsdelen en –stoffen.
• Objecten of diensten die mogelijk inbreuk makend op rechten (auteursrecht en handelsmerk)
• Obsceen materiaal.
• Vraag of aanbod van drugsteelt.
• Politieke uitlatingen.
• Pornografisch materiaal, behalve in de daarvoor beschikbare 18+ rubriek.
• Porno of obscure taal gebruik, in de titel balk.
• Gestolen waren en waren waarvan het serienummer is verwijderd of veranderd.
• Advertenties die oproepen tot snel geld verdienen.
• Tabakswaren.
• Terroristische en extremistische propaganda.
• Nazi objecten welke aanstootgevend van aard zijn, racistisch en ander aanstootgevend materiaal.
• Valse valuta's en/of postzegels en apparatuur die is ontwikkeld om deze producten te vervaardigen.
• Al het overige wat bij de wet verboden is.


Oproepen plaatsen
Het is niet toegestaan om advertenties te plaatsen die beledigend zijn naar personen of bedrijven toe en/of deze in diskrediet brengen. Advertenties plaatsen met vermelding van personen m.b.t. huurschulden, vermeende oplichterij etc. is niet toegestaan op SpanjeMarktplaats.nl Het plaatsen van algemene oproepen en vermissing zijn wel toegestaan. SpanjeMarktplaats behoudt zich ten aller tijde het recht voor om advertenties aan te passen of te verwijderen als deze niet voldoen aan de algemene voorwaarden en/of gedragsregels.


24 X 7 monitoring van advertenties
De advertenties op SpanjeMarktplaats worden 24 x 7 gemonitord. Wij nemen diverse maatregelen zoals IP en e-mail adres verificatie van de adverteerder. Deze maatregelen dragen er toe bij dat de gebruikers van SpanjeMarktplaats op een veilige, succesvolle en plezierige manier zaken met elkaar kunnen doen. SpanjeMarktplaats hecht er veel waarde aan dat het vertrouwen van gebruikers in een veilige omgeving wordt beschermd.
 

IP controle
Met het plaatsen van een advertentie op Spanjemarktplaats laat u een uniek IP-adres achter. Via dit IP-adres is het mogelijk om het adres te achterhalen vanwaar de advertentie is geplaatst. Wanneer wij van mening zijn dat u de regels overtreedt, wordt dit gemeld aan de daarvoor bevoegde autoriteiten en is een IP - plus - email adres blokkade het gevolg.
 
 
Algemene voorwaarden
Support,


© Spanjemarktplaats 2024#marketplaces #marktplaatsen #Marktplätze #mercadonline #mercadosonline